Авраменко Ляшенко
Андрушко Манжула
Барабанова Матвійчук
Бараш Мельник
Батюк Мельниченко
Бортник Метельська
Броновицька Молчанюк
Будник Мусієнко
Василенко Нацевич Д.
Вахонін Нацевич М.
Веретеннікова Носок
Вишнівський Одарченко
Вітраченко Олексюк
Владімірцева Омельченко
Волотовська Омельчук
Голуб Осінський
Гончаренко Пановиця
Горай Пашківська
Грибанова Петрусевич
Давиденко Полянська
Дерда Приборецька
Дзядевич Прокопенко
Доскаліца Савченко
Жураховська Сахнюк
Захарчук Свірська
Збужова Свірський О.
Зіневич Свірський Т.
Зінчук Сірош
Іскра Скрит
Каленська Стасюк
Карась Степанець
Карплюк Тартачник
Кириченко Тепенчак
Ковальчук В. Ткачук
Ковальчук Д. Торяник
Козловець Третяк
Колодій Улітовська
Коломієць Федотьєв
Кордилевська Халимівська
Кордилевський Хівренко
Котенко Черв’юк
Кривенчук Шень
Кургіна Шипович
Кучеренко Шишкова
Кучук Є. Шут
Кучук Т. Щитник
Кушнірчук Якименко
Литвиненко Ярошенко
Ломакова Яценко