Проблема, над якою працює шкільна методична  комісія:

“Компетентісно-орієнтований підхід у формуванні та розвитку особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення в умовах сучасного соціопростору”

Керівник методичної комісії: Кренівська Г.В.

№ з/п Прізвище, ім’я та по батькові вчителя Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання
1 Коренівська Ганна Володимирівна Спеціаліст ІІ категорії
2 Головченко Інна Володимирівна Спеціаліст вищої категорії
3 Царюк Інна Вікторівна Спеціаліст ІІ категорії
4 Степурко Олена Миколаївна Спеціаліст