Алгоритм зарахування до 1 класу 

ліцею № 2 ім.Л.Х.Дарбіняна Коростишівської міської ради

1. Заява про зарахування дитини до першого класу закладу освіти подається одним із батьків дитини особисто до 31 травня.

У разі наявності та бажання одного з батьків при поданні заяви може бути пред’явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування ліцею, реквізити якого вказуються в заяві.

2. До заяви додаються такі документи:

 • копію свідоцтва про народження;
 • оригінали або копії медичних довідок за формою первинної облікової документації      № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089 та за формою № 063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженої наказом МОЗ України від 10.01.2006 № 1, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 8 червня 2006 р. за N 688/12562 (оригінали довідок подати до видання наказу про зарахування дитини до закладу);
 • один з документів (копія), що підтверджує місце проживання дитини на території обслуговування закладу:
 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного х її батьків);
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб»;
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму/піднайму/оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови, що користування житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб) чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині (за формою згідно з додатком 10 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207);
 • акт обстеження умов проживання (за формою згідно з додатком 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
 • акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року № 703/9302);
 • інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та/або одного з її батьків чи законних представників;
 • документи (копії), що підтверджують родинні зв’язки дітей, які є рідними братами та/або сестрами дітей, що здобувають освіту у закладі або є дітьми працівників закладу (за наявності підстав, що дають право першочергового зарахування з цих підстав);
 • згода на обробку персональних даних.

3. Впродовж 01-15 червня заяви про зарахування дітей не приймаються, що не виключає права батьків подавати заяви після 15 червня на вільні місця. Присутність дитини під час подання заяви, жеребкування або її зарахування не є обов’язковою.

4. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв не перевищує загальної кількості місць у перших класах, не пізніше 01 червня видається наказ про зарахування усіх дітей. Список зарахованих учнів із зазначенням їх прізвищ оприлюднюється виключно в закладі. Інформація про наявність вільних місць оприлюднюється впродовж двох робочих днів з дня появи вільного місця.

5. Якщо станом на 31 травня кількість поданих заяв перевищує загальну кількість місць у перших класах, зарахування дітей відбувається за такими правилами:

 • до 01 червня включно зараховуються усі діти, місце проживання яких на території обслуговування ліцею підтверджене, а також діти, які є рідними або (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в ліцеї, чи діти працівників закладу;
 • до 15 червня включно на вільні місця зараховуються діти, які не проживають на території обслуговування закладу, за результатами жеребкування;
 • якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, то до необхідних документів додаються також довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи не зарахування до нього. Така довідка має бути видана закладом освіти, на території якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

6. Впродовж двох робочих днів з дня зарахування дітей на офіційному сайті ліцею оприлюднюється:

 • список зарахованих учнів із зазначенням лише їх прізвищ;
 • оголошення про дату, час, місце і спосіб проведення жеребкування;
 • інформація про кількість вільних місць і прізвища дітей, які претендують на вільні місця;
 • наказ директора ліцею про утворення конкурсної комісії у складі 3 осіб для проведення жеребкування.

7. Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувається у такому порядку:

до початку навчального року – діти, які мають право на першочергове зарахування;

впродовж навчального року – у порядку надходження заяв про зарахування. Інформація про кількість зарахованих учнів та наявності вільних місць оприлюднюється на сайті ліцею.

8. Жеребкування для зарахування дітей до закладу освіти на вільні місця проводиться  у період з 05 по 10 червня.