Даний розділ сформовано відповідно до статті 30 Закону України “Про освіту” та переліку зазначеному у частині 2 цієї статті. Згідно з частиною 3 цієї статті у даному розділі оприлюднено кошторис і фінансові звіти про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, які не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом.