На підставі п.3, п. 4 ст. 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», рішення педагогічної ради від 31.08.2023 року «Про визначення форм здобуття освіти у ліцеї у 2023-2024 навчальному році» (протокол від 31.08.2023 р. №01), з метою чіткої організації освітнього процесу в ліцеї визначені наступні форми здобуття освіти (затверджені наказом директора ліцею від 01.09.2023 р. №70-о “Про   визначення   форм здобуття  освіти  у  ліцеї в 2023-2024 навчальному році”):

  • очна (денна);
  • дистанційна (при умові навчання всіх здобувачів освіти класу);
  • екстернатна;
  • сімейна (домашня);
  • педагогічний патронаж.